Cookie Policy

Privacy & Cookies

Omdat de regelgeving omtrent internet in de EU opgesteld is door een stel mensen die denken dat je een krijtje gebruikt om een tablet te bedienen, zijn we verplicht om hier een aantal vanzelfsprekende dingen verder uit te leggen. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met je geregistreerde gegevens, zoals naam en e-mailadres. Registreren op deze website is niet mogelijk. De verwerking is noodzakelijk om je deze dienst te kunnen leveren.

Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens. Mochten we in de toekomst toch besluiten om aanbiedingen te versturen, dan is dit uiteraard opt-in en zullen we dit ruimschoots van tevoren duidelijk maken. In sommige gevallen zijn wij verplicht bepaalde gegevens van jou te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op deze website  onrechtmatig is tegenover die derde. We zullen dan uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Wij plaatsen cookies en gebruiken soortgelijke technieken die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Via deze cookies verwerken wij je IP-adres en device ID. Dit doen wij ten behoeve van logging, AB testen en overige technische functionaliteiten, om spammers en trollen tegen te gaan en voor debugging. Wij doen dit op basis van toestemming, die je geeft door de cookieverklaring van de website te accepteren.

Zogenaamde ’tracking cookies’ worden niet door ons geplaatst, maar door derde partijen, zoals voor analytische doeleinden of advertenties. De privacy verklaringen van deze derden zijn in dat geval van toepassing. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.

Bewaartermijn

We bewaren je gegevens zolang nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Jouw rechten

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen, ons gebruik daarvan beperken, bezwaar maken tegen ons gebruik van jouw gegevens of je gegevens ontvangen of laten overzetten naar een andere partij? Neem dan contact op via de webmaster.

Intrekken van toestemming doe je eenvoudig door je cookies te verwijderen.

Klachten kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.